Onderhoudsplan / Onderhoudscontract

KleiVa bv: Reëel en eerlijk!

Er wordt dikwijls iets gezegd over de conditie en de gegarandeerde levensduur van daksystemen. Daar doen wij niet graag aan mee. Wij willen u een eerlijk en reëel beeld geven.

Naast het ontwerp, de uitvoering en het gebruikte materiaal zijn er nog andere factoren die invloed hebben op de conditie van uw dak. Hete zomers en koude winters laten hun sporen na op uw dakbedekking.

Goed onderhoud: Belangrijk!

De conditie van uw dak heeft ook te maken met de onderconstructie, het afschot, de gebruiksbelasting en met allerlei mensen die vanwege onderhoud aan het gebouw of installaties ook op uw dak moeten zijn.

Vroegtijdige signalering en reparatie van mankementen kan later hoge kosten voorkomen. Met andere woorden: Goed en planmatig onderhoud geeft u de garantie van een optimaal werkend dak.

Onderhoudscontract

Wij willen graag een 100% tevreden klant, waarmee wij een langdurige relatie aangaan. Wij willen geen concessies doen aan kwaliteit en u de zekerheid bieden van een goed dak.

Daarom gebruiken wij alleen de beste (KOMO gecertificeerde) materialen en de beste vakmensen. En daarom hebben wij ook onderhoudscontracten

Dat geeft u zekerheid over uw dak!

Inspectie van uw dak

foto van een dakinspectie

Een dak is een kostbare investering. Laat uw dak door ons nakijken. U krijgt een inspectierapport en als u dat wilt maken we een onderhoudsplan. Daardoor bent u gegarandeerd van een optimale werking en een zo lang mogelijke levensduur van uw dak.

Wilt u meer weten over een inspectie van uw dak, een onderhoudscontract of onze garantie? Neem dan contact op met ons.

KleiVa Onderhoudscontract

foto van een vervuild dak

Of het nou een groen dak, een wit dak of een luchtzuiverend dak is, om uw dak in een optimale conditie te houden is planmatig onderhoud noodzakelijk. U kunt bij ons een onderhoudscontract afsluiten.

Onderhoud: planmatig!

Omdat geen situatie gelijk is maken wij een onderhoudsplan voor de lange termijn. Dat is geen standaardplan maar een plan gebaseerd op uw dak, op uw situatie en op uw wensen. Daarin staat de huidige conditie van uw dak, stellen wij voor welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden en op welke termijn dat moet gebeuren. Verder voorziet het plan in een jaarlijke onderhoudsbeurt.

Jaarlijkse onderhoudsbeurt.

Tijdens de onderhoudsbeurt maken wij uw dak schoon, verwijderen bladeren en vuil dat zich ophoopt rond de dakranden, hemelwaterafvoer, opstaande randen en goten en we inspecteren uw dakveiligheid. Naast een visuele inspectie, lopen wij uw dak na aan de hand van een checklist. We letten daarbij vooral op kleine mankementen die door vorst, zon of andere oorzaken zijn ontstaan. Die repareren we direct. Groene daken bemesten wij. Na de inspectie en de onderhoudsbeurt krijgt u van ons een duidelijke rapportage.

Zo houdt u uw dak in een optimale conditie.